Reparatie


Mijn product is defect, wat nu?

Een defect product is nooit fijn. Voor reparatie van uw product kunt u contact met ons opnemen via e-mail en opsturen naar ons reparatiecentrum. Op deze manier doen wij er alles aan je defect zo snel mogelijk op te lossen. Helaas hebben wij geen toverstaf en zijn wij soms afhankelijk van de snelheid van de reparatiecentrums van de fabrikant. Wij informeren je uiteraard wel over de status van je reparatie, zodat je weet waar je aan toe bent.

- Als je product na 14 dagen nog niet is gerepareerd, gaan wij samen op zoek naar een passende oplossing. 

- Als wij een product repareren of vervangen waar je nog garantie op hebt, kost dit jou niets. Als repareren of vervangen niet lukt, krijg je het aankoopbedrag terug.

- Reparaties of vervangingen onder garantie leiden niet tot een verlenging van de garantieperiode of een opnieuw in gang gezette garantieperiode.

Hoe kan ik mijn product ter reparatie aanbieden?
U kunt uw product voor reparatie aanmelden door contact op te nemen met onze klantenservice.

Maak altijd een back-up!
Stuur je een data dragend product op ter reparatie? Vergeet dan geen back-up te maken. Tijdens de reparatie kunnen gegevens verloren gaan.   

Na de garantieperiode
Heb je het product een langere tijd zonder problemen kunnen gebruiken en de gemiddelde levensduur wordt verlengd door de herstelling/omruiling, dan is het redelijk dat je een gedeelte meebetaalt aan de omruil- of reparatiekosten na rato van de gebruiksduur (leeftijd van het product). Mocht herstel niet binnen een redelijke termijn kunnen plaatsvinden of wanneer je niet wenst mee te betalen aan het herstel of de omruil, kun je de koop ontbinden na rato van de gebruiksduur (leeftijd van het product). Met het ontbinden van de koop doe je automatisch afstand van je product.  De gemiddelde levensduur wordt hoofdzakelijk bepaald door het soort product en de verkoopprijs.

 

Alles over Garantie vind je hier


Reparatiekosten

 

Moet ik zelf betalen voor een reparatie?
Wanneer het product al langer dan 2 jaar in jouw bezit is, dan is het redelijk dat je een gedeelte meebetaalt (A) aan de reparatiekosten. Indien wij door herstel de levensduur van het product kunnen verlengen, dan is het ook redelijk dat je een gedeelte meebetaalt aan de reparatiekosten (B).


A. Reparatiekosten worden naar rato van de levensduur berekend.
B. Normale slijtage aan bijvoorbeeld een harddisk, koolborstels, laserunits en alle andere mechanische onderdelen dien je altijd zelf te betalen.

Mag ik eerst een offerte zien, voordat er gerepareerd wordt?
Ja, mocht het defect door eigen toedoen zijn ontstaan, dan worden de eventuele kosten altijd voorgelegd aan jou, voordat wordt overgegaan tot reparatie. De onderzoekskosten zijn altijd voor ons. Mocht blijken dat het defect niet aan jou te wijten is, dan wordt het artikel natuurlijk kosteloos gerepareerd.